expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Saturday, December 10, 2011

meh kita buat kesimpulan sket....

Assalamualaikum dan salam sejahtera..
Hari ini saya nak buat kesimpulan ringkas atau nk review tentang apa yang telah saya pelajari selama 12 minggu..
Fokus!!


Pembelajaran Inquiri
 • Pembelajaran dimulai dengan 1 atau lebih permasalahan untuk diselesaikan.
 • Permasalahan berbentuk central guiding question.


Thinking Based Learning
 • Merupakan pembinaan berfikir secara kreatif dan kritis.
 • Diajar secara eksplisit (terus) dengan bantuan graphic organizer.


Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based learning)
 • Dimulai dengan satu permasalahan yang berkaitan dengan dunia sebenar (ill-structured question).
 • Terdapat beberapa jawapan yang tepat.
 • Munggunakan thinking template bagi memudah cara.


Pembelajaran Koperatif
 • Merupakan aktiviti kumpulan.
 • Terdiri daripada 5 prinsip iaitu penanggungjawaban individu, saling bergantungan, interaksi bersemuka, kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan.


Pembelajaran Berasaskan Projek (Project Based Learning)
 • Pelajar perlu membuat keputusan sendiri di mana guru hanya bertindak sebagai fasilitator.
 • Di akhir pembelajaran, pelajar perlu membuat persembahan seperti debat, seminar dan juga brochure.


"SEBAIK-BAIK SEDEKAH BAGI MUSLIM IALAH APABILA DIA BELAJAR SESUATU ILMU ITU 
KEMUDIAN DIA MENGAJARKAN ILMU ITU KEPADA MUSLIM YANG LAIN"

Hadis Riwayat Ibnu Majah

Monday, November 28, 2011

Mari Mengenal Pembelajaran Koperatif


Maksud Pembelajaran Koperatif :
 • Pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang mana bermula dengan pembelajaran inquiri. Pelajar mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan dipersembahkan pada akhir sesi pengajaran. 
Ciri-ciri Pembelajaran Koperatif :
 • Pembelajaran berpusatkan Pelajar.
 • Semua ahli kumpulan mempunyai matlamat yang sama.
 • Pelajar berkongsi idea dalam kumpulan.
 • Pelajar bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dan saling bergantungan.
 • Di akhir pembelajaran,pelajar membuat kesimpulan atau membuat persembahan hasil perbincangan.
Dalam Pembelajaran Koperatif terdapat beberapa prinsip dan teknik yang harus dipatuhi.

Prinsip-prinsip pembelajaran Koperatif ialah :
 •    Saling bergantungan secara positif
 •  Tanggungjawab perseorangan.
 •    Menatap muka(eye-to-eye)
 •     Komunikasi secara sosial.
 • Pemprosesan Kumpulan

      v.             
Teknik-teknik yang terlibat dan peraturan dalam menjalankan aktiviti ini ialah :
        i.            Jigsaw
§  Duduk dalam kumpulan seramai 5 orang setiap kumpulan (Kumpulan ASAL)
§  Beri nombor daripada 1 hingga 5 kepada setiap ahli
§  Semua ahli bergerak keluar dari kumpulan Asal untuk membentuk kumpulan ahli dengan nombor yang sama (Kumpulan PAKAR)
§  Setiap kumpulan PAKAR mencari maklumat, berbincang, mensintesis, dan membuat ringkasan tentang 1 daripada 5 model atau teknik pembelajaran koperatif dan prinsip pembelajaran koperatif. Masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. Gunakan papan putih untuk membuat catatan jika perlu.
§  Setiap kumpulan PAKAR mencari maklumat, berbincang, mensintesis, dan membuat ringkasan tentang 1 daripada 5 model atau teknik pembelajaran koperatif dan prinsip pembelajaran koperatif. Masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. Gunakan papan putih untuk membuat catatan jika perlu.

      ii.            STAD – Student Teams Achievement Divisions
§  Guru menerangkan terlebih dahulu seperti objektif pembelajaran dan bertanya soalan.
§  Pelajar di bahagikan kepada beberapa kumpulan yang berbilang tahap pencapaian.
§  Pelajar diberi peluang berbincang secara kumpulan.
§  Kemudian guru memberi kuiz secara individu dan markah tersebut akan dikumpul secara berkumpulan.
§  Guru memberi penghargaan atau ganjaran kepada kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi.

    iii.            GI – Group Investigation.
§  Pelajara merancang dan menghasilkan penyiasatan mereka sendiri.
§  Pelajar akan membentuk kumpulan mereka sendiri dan memilih topik.
§  Mereka membincangkan tajuk dan membuat penyiasatan.
§  Kemudian mereka akan membentangkan kepada kelas.
§  Guru dan kawan-kawan yang lain memberi penambahbaikan.

    iv.            TGT – Teams Games Tournaments
§  TEknik dimulai apabila guru memberi topik dan mereka membentuk satu kumpulan.
§  Guru kemudiaannya meminta pelajar menjawab beberapa soalan untuk dijawab mengikut tahap pengetahuan pelajar.
§  Kemudian mereka akan berbincang di dalam satu kumpulan yang baru.
§  Guru akan memberi soalan lagi mengikut tahap dan kemudiannya markah untuk individu akan dikumpulkan dalam satu kumpulan asal.

      v.            TAI – Teams Accelerated Instruction
§  Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk meningkatkan diri.
§  Penanggungjawaban individu.
§  Interaksi bersemuka.
§  Pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit.
§  Dimualai pabila guru memberi worksheet dan pelajar menjawab secara individu.
§  Kemudian bincangkan di dalam satu kumpulan mengenai soalan tersebut.Pelajar yang pandai membantu ahli dalam kumpulan tersebut.
§  Diakhiri dengan penilaian iatu kuiz unutk memantau tahap peningkatan pelajar.

    vi.            Numbered Heads Together
§  Aktiviti, perbincangan dan kerjasama untuk menjawab soalan.
§  Guru akan mengajar terlebih dahulu dan pelajar akan membina satu kumpulan random mengikut nombor contohnya nombor 1-5.pelajar yang mendapat nombor 1 akan membina kumpulan pakar.
§  Kemudian pelajar akan diberi soalan mengikut nombor.
§  Mereka kemudiannya masuk kepada kumpulan yang asal.
§  Guru akan memberi soalan dan meminta seorang daripada ahli kumpulan untuk menjawab.


P/s : Gunakanlah semaksima mungkin teknik yang telah dipelajari pada masa hadapan untuk menjadi pendidik yang cemerlang..


Comments by ZingerBug.com

Wednesday, November 23, 2011

Salah Faham???????

Assalamualaikum..


Hari ini kita akan membincangkan salah faham atau lebih ilmiahnya dipanggil miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan satu kefahaman,kepercayaan dan pegangan  yang tidak tepat atau berbeza dari fahaman sains yang betul dan yang diterima pakai.


                               MISKONSEPSI TIDAK BERMAKSUD MEMBUAT KESALAHAN!!Ciri-ciri miskonsepsi:

 • Kepercayaan yang kukuh di dalam minda dan sukar diperbetul dalam masa yang singkat.
 • Kurang kefahaman berbanding pengetahuan.
 • Terhasil daripada pengalaman sendiri.
        Miskonsepsi ini banyak berlaku dalam kalangan pelajar. Walaupun telah diperbetul beberapa kali, namun ada dalam kalangan mereka yang masih lagi keliru kerana ianya telah menjadi pegangan dan kepercayaan yang sukar di ubaH dan memerlukan kefahaman yang tinggi. Miskonsepsi juga berlaku dalam kalangan guru sendiri.
     

       


Mari kita ambil satu contoh yang mudah....
Hotter objects contain more heat than colder objects.
is it true??mengikut kajian yang telah dibuat (berdasarkan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas), ramai menyatakan pernyataan di atas adalah benar...jawapannya adalah SALAH!!


Jika diliht dari segi maksud, Suhu bermaksu darjah kepanasan dan ukuran tenaga kinetik transilasi. Manakala Haba pula merupakan satu tenaga yang  berpindah dalam keadaan dua objek yang berlainan suhu sebelum keduanya mencapai keseimbangan thermal.
 Banyak lagi konsep yang telah kami pelajari pada hari ini dan banyak juga miskonsepsi yang berjaya dikesan. Jadi banyak lagi konsep yang perlu kami kuasai dan faham sedalam-dalamnya.


Tahu tak mermakna kita faham..Jadi kita harus tahu dan cuba untuk memahaminya..


        
"TINGGALKAN MISKONSEPSI TINGKATKAN PRESTASI"

  
'fgg
   


Thursday, November 17, 2011

...Jom berPREZI...

Lamanya tak update blog..


minggu ini banyak masa dihabiskan pada Prezi..walaupun Prezi ini memang banyak memerlukan kesabarak kerana masa untuk meneroka prezi ini terhad tetapi sangat berpuas hati apabila melihat hasilnya..
Jadi,jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru..terima kasih Dr kerana memberi kami satu kemahiran yang baru.

Monday, October 10, 2011

jom menonton semua..

Alhamdulillah..


Project Base Learnig (PjBL) dah selesai dengan agak jayanya..semua ahli kelas berusaha dengan bersungguh-sungguh walaupun agak sedikit terkilan kerana sambutan yang diberikan oleh mahasiswa dari kursus lain agak kurang..tapi takpe.ada ubi ada batas.korang anjur program kami nak lalu dengan muka sombong je.haha..just joking..kami tetap sokong korang oke!


 Tapi memang hari tu agak gementar kerana program ini melibatkan penceramah luar iaitu dari Pusat Nukear Malaysia dan.......membawa 30% markah.bagi kami markah tinggi ye DR. Nurul.hehe..


  Sekarang masa untuk membuat tugasan yang seterusnya iaitu macam modul la juga ye.kena rancang pengajaran. Kumpulan kami dapat tajuk tingkatan empat.sambil-sambil buat kerja jom kita tonton sedikit aksi atau contoh pengajaran yang ad kat you tube.layan~
kreatif cikgu sorang ni.patah  pinggang eden ni kalau hari-hari masuk  kelas kena menari.

how about this??kurang persedian kot jap2 tengok kertas.

hebat kan cikgu ni boleh kawal pelajar yang ramai..

semangat betul pelajar ni kalau kena dengan gaya..

enjoy guys..

Sunday, October 09, 2011

Kemahiran Saintifik

Kemahiran Saintifik merupakan kemahiran yang membantu kita menjalankan sains dan kemahiran memanipulatif.Jadi, untuk membantu kita memudahkan lagi menjalankan proses sains seperti eksperimen kita perlu memahami kemahiran saintifik ini. Baru lah sesipengajaran akan lebih terancang.
kemahiran Proses Sains merangkumi 12 perkara iaitu memerhati, mengelas,mengukur dan menggunakan nombor,membuat inferens,meramal,berkomunikasi,menggunakan perhubungan ruang dan masa,mentafsir maklumat,mendefinasikan secara Operasi,mengawal memboleh ubah,membuat hipotesis dan mengeksperimen.
Mari kita lihat pula kesemua perkara yang merangkumi kemahiran proses sains.

MEMERHATI

 • Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau kesemua deria dan dibuat secara kualitatif atau kuantitatif.
MENGELAS
 • Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat yang sepunya.
MENGUKUR DAN MENNGUNAKAN NOMBOR
 • Kelebihan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat pendawaian.
MEMBUAT INFERENS
 • Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian..
 • kesimpulan yang dibuat pula mungkin benar atau salah.
MERAMAL
 • Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.
BERKOMUNIKASI
 • Kemahiran yang merujuk kepada kelebihan menerima,memilih dan memepersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk.
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA
 • Kelebihan memperihalkan atau menunjukkan lokasi,arah,bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa.
MENTAFSIR MAKLUMAT
 • Kelebihan memberi penerangan rasional tentang objek,fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.
MENDEFINASI SECARA OPERASI
 • Proses memberi definasi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan.
MENGAWAL PEMBOLEH UBAH
 • Satu faktor,keadaan atau hubungan yang boleh diubah dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji.
MEMBUAT HIPOTESIS
 • Merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah.(Boleh diuji kesahihannya)
MENGEKSPERIMEN
 • Kelebihan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis.

Tuesday, September 27, 2011

Learning Outcomes..

Learning Outcome atau hasil pembelajaran boleh didefinasikan sebagai penyataan yang menjelaskan apa yang pelajar perlu tahu atau apa yang pelajar dapat aplikasikan di akhir sesi pengajaran. Hasil pembelajaran juga seerti dengan objektif pengajaran kerana ada sesetengah golongan menggunakan perkataan objektif selain hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran juga seharusnya melengkapi tiga domain iaitu domain kognitif,psikomotor dan afektif. Domain kognitif ialah pemikiran, psikomotor pula melibatkan pergerakan anggota fizikal manakala afektif merupakan nilai serta sikap..

5 komponen yang digariskan untuk memudahkan lagi penulisan hasil pembelajaran ialah :

Frasa merujuk kumpulan sasaran
Kata kerja aktif
Objek bagi kata kerja
Konteks / keadaan
Standard / keadaan
Sekarang kita cuba bina satu hasil pembelajaran yang meliputi kelima-lima komponen di atas.

"Di akhir kelas, pelajar boleh menyukat berat bahan menggunakan peralatan yang sesuai hingga dua titik perpuluhan."

Mudah bukan penulisan kita jika gunakan komponen yang telah digariskan dan hasilnya akan lebih sistematik.namun kadangkala terdapat juga hasil pembelajaran yang hanya mengandungi 3 komponen sahaja. Ianya bergantung kepada kesesuaian. Selamat mencuba.

Sunday, September 25, 2011

enjoy watching guys!!

Nuclear Reactor


How to make a nuclear reactor..

Matlamat dan Objektif

MATLAMAT DAN OBJEKTIF
Maksud dua perkataan ini seakan-akan sama namun tidak la serupa ye..Jom kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan matlamat dan objektif ini :

Matlamat
Objektif
Hasrat  jangka panjang yang hendak dicapai
Pencapaian konkrit  yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek
Kurang berstruktur
Lebih berstruktur dan konkrit
Tidak begitu jelas bagaimana mengetahui matlamat telah dicapai (sukar untuk diukur)
Boleh diukur. Oleh itu boleh diketahui dengan yakin ia telah dicapai

Sebagai bakal pendidik kta seharusnya mempunyai matlamat dan objektif yang ingin dicapai agar kita tahu tahap kemampuan pelajar dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan lagi kefahaman mereka.
Aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kelas ialah seperti menggunakan borang KWHL untuk menyusun idea dan mengatur proses pembelajaran. KWHL ialah proses monitor pembelajaran sendiri. Sebagai contoh :
Bezakan antara Pendidikan, Instruksi, Pengajaran, Teknologi, Penaksiran, dan Pembelajaran.

What you Know
What you Want to know
How to find out
What you Learned
Pendidikan
Satu tempat di mana pelajar belajar secara formal.
Apakah sebenarnya pendidikan.
Internet, berbincang dalam kumpulan, tanya pensyarah
Proses di mana pelajar belajar dengan tujuan membangunkan dirinya secara holistik. Ianya boleh jadi formal, non-formal, dan informal.
Pengajaran
Proses menyampaian maklumat
Apakah itu pengajaran
Internet, berbincang dalam kumpulan, tanya pensyarah
Tindakan guru untuk membantu proses pembelajaran
Instruksi
-
Apakah itu instruksi.
Internet, berbincang dalam kumpulan, tanya pensyarah
Proses memudah cara pembelajaran.
Teknologi
Peralatan-peralatan terkini dan canggih
Adakah teknologi hanya peralatan
Internet, berbincang dalam kumpulan, tanya pensyarah
Pembangunan dalam peralatan dan idea baru  sebagai sumber pembelajaran
Penaksiran
Proses mengumpul data ttg apa yang pelajar tahu dan keupayaan mereka.Pembelajaran
Proses memberi dan menerima maklumat
Apakah skop pmbelajaran
Internet, berbincang dalam kumpulan, tanya pensyarah
Proses membina dan mendapat pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai tertentu yang boleh diaplikasikan.


Monday, September 19, 2011

QUICK ENTRY!!

Assalamualaikum..
Good morning everyone..!let's start our day with..SMILE..!tiba2 je rajin nk post entry  walaupun hanya entry pendek sementara menunggu masa untuk ke kelas..kalau ad yang masih liat lg tu cepat2 bgn then cuci muka..jangan lupa cuci hidung.sebab...bila kita tidur, syaitan tu melekat atau bersarang kat hidung tu.selesa kot sebab ada bulu.hehe..So,cpt buang syaitan tu ey.Baru la rasa semangat sket..
JOM KE KELAS and ENJOY!!

Sunday, September 18, 2011

Penaksiran dan Pentafsiran???

Kali ini jom kita berbincang tentang Assessment atau pentaksiran..Sebelum tu kita sentuh sikit pasal sama ke penaksiran dan pentafsiran ni? Sebelum mengambil subjek ini saya akan jawab sama je penaksiran dan pentafsiran.Ejaan pun lebih kurang je kan.Tapi, dua peerkara ini adalah sesuatu yang berbeza sama sekali..Tafsir tu kan macam kita memberi maksud terhadap sesuatu perkara atau perkataan manakala penaksiran merupakan proses mengumpul maklumat tentang pengetahuan pelajar dan keupayaan mereka.

     
          Sebagai seorang guru,proses penaksiran ini ibarat isi dengan kuku..Ini adalah kerana proses penaksiran ini perlu berterusan dari masa ke masa. Contoh kaedah penaksiran ialah seperti :

 • Kuiz
 • Ujian Peperiksaan
 • Soal jawab dalam kelas
Diharap sedikit info yang diberikan dapat menambah sedikit pengetahuan yang sedia ada..=)

Wednesday, September 14, 2011

Student Needs Assessment,,

Assessment is a process of collecting data about the student's knowledge and their ability..As a teacher, we have to know the ability of the student to understand based on our teaching..

        For the first class of Instruction, Technology, and Assessment, we are given some questions..Giving question also a part of assessment.The questions are :
 1.  How is life without energy?
 2. How does energy shortage affect our life?
 3. What do yo know about nuclear energy? Can it be the dominant energy source in Malaysia?Justify your answer.
 4. What kinds of questions that you would need to answer before you make an important decision?
 5. What are the kinds of behaviour that would facilitate social interaction?
My answer will be uploaded later..stay tuned..

Monday, September 12, 2011

The World of Energy

Welcome everyone to my blog...