expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Monday, November 28, 2011

Mari Mengenal Pembelajaran Koperatif


Maksud Pembelajaran Koperatif :
 • Pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang mana bermula dengan pembelajaran inquiri. Pelajar mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan dipersembahkan pada akhir sesi pengajaran. 
Ciri-ciri Pembelajaran Koperatif :
 • Pembelajaran berpusatkan Pelajar.
 • Semua ahli kumpulan mempunyai matlamat yang sama.
 • Pelajar berkongsi idea dalam kumpulan.
 • Pelajar bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dan saling bergantungan.
 • Di akhir pembelajaran,pelajar membuat kesimpulan atau membuat persembahan hasil perbincangan.
Dalam Pembelajaran Koperatif terdapat beberapa prinsip dan teknik yang harus dipatuhi.

Prinsip-prinsip pembelajaran Koperatif ialah :
 •    Saling bergantungan secara positif
 •  Tanggungjawab perseorangan.
 •    Menatap muka(eye-to-eye)
 •     Komunikasi secara sosial.
 • Pemprosesan Kumpulan

      v.             
Teknik-teknik yang terlibat dan peraturan dalam menjalankan aktiviti ini ialah :
        i.            Jigsaw
§  Duduk dalam kumpulan seramai 5 orang setiap kumpulan (Kumpulan ASAL)
§  Beri nombor daripada 1 hingga 5 kepada setiap ahli
§  Semua ahli bergerak keluar dari kumpulan Asal untuk membentuk kumpulan ahli dengan nombor yang sama (Kumpulan PAKAR)
§  Setiap kumpulan PAKAR mencari maklumat, berbincang, mensintesis, dan membuat ringkasan tentang 1 daripada 5 model atau teknik pembelajaran koperatif dan prinsip pembelajaran koperatif. Masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. Gunakan papan putih untuk membuat catatan jika perlu.
§  Setiap kumpulan PAKAR mencari maklumat, berbincang, mensintesis, dan membuat ringkasan tentang 1 daripada 5 model atau teknik pembelajaran koperatif dan prinsip pembelajaran koperatif. Masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. Gunakan papan putih untuk membuat catatan jika perlu.

      ii.            STAD – Student Teams Achievement Divisions
§  Guru menerangkan terlebih dahulu seperti objektif pembelajaran dan bertanya soalan.
§  Pelajar di bahagikan kepada beberapa kumpulan yang berbilang tahap pencapaian.
§  Pelajar diberi peluang berbincang secara kumpulan.
§  Kemudian guru memberi kuiz secara individu dan markah tersebut akan dikumpul secara berkumpulan.
§  Guru memberi penghargaan atau ganjaran kepada kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi.

    iii.            GI – Group Investigation.
§  Pelajara merancang dan menghasilkan penyiasatan mereka sendiri.
§  Pelajar akan membentuk kumpulan mereka sendiri dan memilih topik.
§  Mereka membincangkan tajuk dan membuat penyiasatan.
§  Kemudian mereka akan membentangkan kepada kelas.
§  Guru dan kawan-kawan yang lain memberi penambahbaikan.

    iv.            TGT – Teams Games Tournaments
§  TEknik dimulai apabila guru memberi topik dan mereka membentuk satu kumpulan.
§  Guru kemudiaannya meminta pelajar menjawab beberapa soalan untuk dijawab mengikut tahap pengetahuan pelajar.
§  Kemudian mereka akan berbincang di dalam satu kumpulan yang baru.
§  Guru akan memberi soalan lagi mengikut tahap dan kemudiannya markah untuk individu akan dikumpulkan dalam satu kumpulan asal.

      v.            TAI – Teams Accelerated Instruction
§  Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk meningkatkan diri.
§  Penanggungjawaban individu.
§  Interaksi bersemuka.
§  Pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit.
§  Dimualai pabila guru memberi worksheet dan pelajar menjawab secara individu.
§  Kemudian bincangkan di dalam satu kumpulan mengenai soalan tersebut.Pelajar yang pandai membantu ahli dalam kumpulan tersebut.
§  Diakhiri dengan penilaian iatu kuiz unutk memantau tahap peningkatan pelajar.

    vi.            Numbered Heads Together
§  Aktiviti, perbincangan dan kerjasama untuk menjawab soalan.
§  Guru akan mengajar terlebih dahulu dan pelajar akan membina satu kumpulan random mengikut nombor contohnya nombor 1-5.pelajar yang mendapat nombor 1 akan membina kumpulan pakar.
§  Kemudian pelajar akan diberi soalan mengikut nombor.
§  Mereka kemudiannya masuk kepada kumpulan yang asal.
§  Guru akan memberi soalan dan meminta seorang daripada ahli kumpulan untuk menjawab.


P/s : Gunakanlah semaksima mungkin teknik yang telah dipelajari pada masa hadapan untuk menjadi pendidik yang cemerlang..


Comments by ZingerBug.com

Wednesday, November 23, 2011

Salah Faham???????

Assalamualaikum..


Hari ini kita akan membincangkan salah faham atau lebih ilmiahnya dipanggil miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan satu kefahaman,kepercayaan dan pegangan  yang tidak tepat atau berbeza dari fahaman sains yang betul dan yang diterima pakai.


                               MISKONSEPSI TIDAK BERMAKSUD MEMBUAT KESALAHAN!!Ciri-ciri miskonsepsi:

 • Kepercayaan yang kukuh di dalam minda dan sukar diperbetul dalam masa yang singkat.
 • Kurang kefahaman berbanding pengetahuan.
 • Terhasil daripada pengalaman sendiri.
        Miskonsepsi ini banyak berlaku dalam kalangan pelajar. Walaupun telah diperbetul beberapa kali, namun ada dalam kalangan mereka yang masih lagi keliru kerana ianya telah menjadi pegangan dan kepercayaan yang sukar di ubaH dan memerlukan kefahaman yang tinggi. Miskonsepsi juga berlaku dalam kalangan guru sendiri.
     

       


Mari kita ambil satu contoh yang mudah....
Hotter objects contain more heat than colder objects.
is it true??mengikut kajian yang telah dibuat (berdasarkan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas), ramai menyatakan pernyataan di atas adalah benar...jawapannya adalah SALAH!!


Jika diliht dari segi maksud, Suhu bermaksu darjah kepanasan dan ukuran tenaga kinetik transilasi. Manakala Haba pula merupakan satu tenaga yang  berpindah dalam keadaan dua objek yang berlainan suhu sebelum keduanya mencapai keseimbangan thermal.
 Banyak lagi konsep yang telah kami pelajari pada hari ini dan banyak juga miskonsepsi yang berjaya dikesan. Jadi banyak lagi konsep yang perlu kami kuasai dan faham sedalam-dalamnya.


Tahu tak mermakna kita faham..Jadi kita harus tahu dan cuba untuk memahaminya..


        
"TINGGALKAN MISKONSEPSI TINGKATKAN PRESTASI"

  
'fgg
   


Thursday, November 17, 2011

...Jom berPREZI...

Lamanya tak update blog..


minggu ini banyak masa dihabiskan pada Prezi..walaupun Prezi ini memang banyak memerlukan kesabarak kerana masa untuk meneroka prezi ini terhad tetapi sangat berpuas hati apabila melihat hasilnya..
Jadi,jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru..terima kasih Dr kerana memberi kami satu kemahiran yang baru.